Explorerbok

Tanken med mitt Explorer-projekt var från början att det på något sätt skulle bli en bok av något slag. Till utställningen som ägde rum i mars hann jag inte genomföra den idén, men under maj har jag arbetat vidare med ett koncept för projektet i bokform.

Jag behöver arbeta analogt för att få en känsla för bilderna och sidornas rytm så jag skapade små referensbilder för varje bild/teckning/sida för att kunna flytta runt innan jag skapar uppslagen på datorn.
Bildurval, referensbilder, manusutkast, skisser…
I början arbetade jag med en skissbok och collage för att få idéer till bokens utformning
This entry was posted in Ateljéarbete and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *