Sydvästra porten utifrån

Sydvästra porten utifrån 2022
Titel:
Sydvästra porten utifrån
År:
2022
Teknik:
blandteknik
Storlek:
14,8 cm x 14,8 cm

Kol och akryl på träpannå. Verket har ställts ut på Oskarshamns konsthall. Verket är sålt.

Motivet visar en av Ismantorps borgs nio portar, och ingår i en serie på nio verk som visar varsin port. Ismantorps borg på Öland ligger i den så kallade Mittlandskogen och har under fleraårhundraden varit övervuxen. Bilderna visar portar som rasat in på grund av växtlighetens framfart, men också portar som har öppnats upp igen i arkeologiska undersökningar. Idag är buskar och träd sedan länge undanröjda. Borgens utformning, en ringmur med nio portar, har lett till skilda teorier kring hur borgen har använts. Vissa arkeologer menar att talet nio kan kopplas till fornnordisk mytologi eller kosmologi, och att borgens portar kan ha haft en rituell funktion.

Se alla verk i denna serie: Undersökning av Långlöt 30:1