Isoform

Isoform 2010
Titel:
Isoform
År:
2010
Teknik:
fotografi
Storlek:

Verket har ställts ut på utställningen Backworlds på Detroit Gallery i Stockholm

Se alla verk i denna serie: Isoforms