Naturalis Historia: Forest Physiology

Verken är placerade på Oskarshamns sjukhus.
  I uppslagsverket Naturalis Historia beskrivs trädens fysiologi med begrepp som gör trädets kropp jämställbar med den mänskliga kroppen. Trädets bark, dess löv och barr, dess kärna, fi... +Visa mer

Corylus I
Corylus II