Naturalis Historia: Forest Physiology

Verken är placerade på Oskarshamns sjukhus.
  I uppslagsverket Naturalis Historia beskrivs trädens fysiologi med begrepp som gör trädets kropp jämställbar med den mänskliga kroppen. Trädets bark, dess löv och barr, dess kärna, fibrer och sav (o.s.v.) förklaras vara trädens hud, hår, skelett, senor, kroppsvätskor... Trädet ges en antropomorf karaktär: Skogen består av kroppar som lever, som andas, och som kan fås till att blöda eller känna smärta.
 
Som ekosystem sett är skogen mer än bara en samling av urskiljbara »trädkroppar«. I skogen som miljö, vävs växternas rotsystem samman, deras grenar korsar varandra i ett komplext nätverk, inget träds lövverk går med blicken att urskilja från ett annat träds lövverk. Träden och de andra växter som bildar skogen formas till en enhet. En enda sammanhängande organism som precis som den enskilda trädkroppen andas och lever, som har ett skelett, senor som binder samman, ådror där energi och näring kan strömma igenom och nervtrådar som kopplar samman kroppen/systemet så att olika kroppsdelar och organ kan kommunicera med varandra.
 
Verken ställdes ut på utställningen Naturalis Historia: The Natural History of Trees, Teatergalleriet i Kalmar 2011 och på Källströmsgården 2012

-Visa mindre

Corylus I
Corylus II