Crystal

Fotografi

Fotografiet ingår i ett gestaltningsuppdrag för Oskarshamns sjukhus. Kristaller har ansetts ha läkande krafter, och lugnande inverkan. Olika kristaller och deras färger anses besitta olika helande egenskaper. Oavsett om man tror på det eller inte, så kan själva betraktandet i sig ha en lugnande inverkan. Att titta noggrant på mönstret, formen och färgerna är som att betrakta molnfigurer. Konturerna av ett landskap växer fram. Stigar och vägar, berg, vattendrag, horisonter. Ett litet universum.

-Visa mindre

Crystal