Forestial

Blyertsteckningar i bok

I Forestial kopplas den topografiska platsen samman med det psykologiska rummet, med minnet och det förflutna. Verket är konstnärens försök att kartlägga och kanske också återuppväcka omedvetna minnen genom att rikta ljus mot sådana ... +Visa mer

Forestial
Forestial