Forestial

Blyertsteckningar i bok

I Forestial kopplas den topografiska platsen samman med det psykologiska rummet, med minnet och det förflutna. Verket är konstnärens försök att kartlägga och kanske också återuppväcka omedvetna minnen genom att rikta ljus mot sådana platser som man som förbipasserade inte vistas i eller reflekterar över, men som alltid finns där i bakgrunden. Skogsteckningarna på bokens sidor är avbildningar av skogsområden som finns i staden konstnären växt upp i. I verkligheten är dessa avbildade platser små och avgränsade; dolda, oansenliga. Men översatta till teckningar ger de snarare intryck av att vara större, nästan obegränsade rum. Verket har ställts ut i Oskarshamns konsthall 2008

-Visa mindre

Forestial
Forestial