Undersökning av Långlöt 30:1

Texter, teckningar och målningar

Ismantorps borg på Öland är en av Sveriges mest välbevarade fornborgar. Fornlämningen ligger i den så kallade Mittlandskogen och har under flera århundraden varit övervuxen, svåråtkomlig och svåravbildad. Den omgärdande skogen har på sam... +Visa mer

Från muren
Tomtning 1
I borgens mitt
Utställningsvy "med skog bevuxen"
Ismantorps portar
Borgen från ovan
Före röjning
Under röjning
Port I
N.Ö. ingången sedd från söder
Västra porten utifrån
Norra porten
Port II
Norra ingången från insidan sedd
Ö.N.Ö. ingången sedd från väster
Sydvästra porten utifrån
Portal
Skisser
Västra porten I och II
Tomtning II