Isoforms

Fotografi

Fotografierna i verket Isoformer är skapade utifrån teorier om isomorfism. Isomorfism innebär att det finns en likhet mellan ”mönster” i neurologiska processer i hjärnan och den visuella strukturen hos ett objekt som blir betraktat. I Isofor... +Visa mer

Isoform
Isoform
Isoform
Isoform
Isoform