Isoforms

Fotografi

Fotografierna i verket Isoformer är skapade utifrån teorier om isomorfism. Isomorfism innebär att det finns en likhet mellan ”mönster” i neurologiska processer i hjärnan och den visuella strukturen hos ett objekt som blir betraktat. I Isoformer har konstnären gått vidare med idén om visuell och strukturell likhet mellan material och tankeprocess, och utgått från att olika material kan orsaka och skapa olika typer av mentala tillstånd, eller användas för att motsvara eller beskriva ett specifikt sinnestillstånd.

-Visa mindre

Isoform
Isoform
Isoform
Isoform
Isoform