Naturalis Historia

Akvareller, bok

Bilderna - akvarellerna och tuschlaveringarna - relaterar till textstycken i en bok som tillhör verket. Texterna i boken refererar till Plinius uppslagsverk Naturalis Historia som innehåller information om trädens historia och hur träd användes ... +Visa mer

Naturalis Historia
Naturalis Historia: Moon
Naturalis Historia: Foliage
Naturalis Historia: Roots