Naturalis Historia

Akvareller, bok

Bilderna - akvarellerna och tuschlaveringarna - relaterar till textstycken i en bok som tillhör verket. Texterna i boken refererar till Plinius uppslagsverk Naturalis Historia som innehåller information om trädens historia och hur träd användes inom läkekonst och riter. De tankar och idéer som presenteras hos Plinius, speglar hans samtid och deras syn på vetenskap och kunskap. Texterna berättar även något om samspelet mellan människa – träd – natur.
 
Verken ställdes ut på utställningen Naturalis Historia: The Natural History of Trees, Teatergalleriet i Kalmar 2011

-Visa mindre

Naturalis Historia
Naturalis Historia: Moon
Naturalis Historia: Foliage
Naturalis Historia: Roots