Where A Million Rhinestones Sit And Cry

Rumslig installation av transparenta objekt, samt ljus och musik.

Blå, kristalliska former växer upp ur den svarta grunden som täcker rummets golv, och ovanför markformationen svävar ett par kristaller i luften. De blåskimrande skulpturerna är konstruerade av halvgenomskinlig, blåtonad plastfilm, som har mätts upp, skurits, vikts och formats till geometriska kroppar; pyramider, prismor.
 
Ljusförhållandena i rummet för installationen ändras under dagen. De genomskinliga skulpturerna lätt skiftar utseende beroende på hur ljuset faller. Dagtid reflekterar kristallernas sidor det ljus som träffar dem på utsidan: dels det dagsljus som tar sig in genom fönster, dels ljuset som kommer från belysningen inne i rummet. När det börjar skymma, skiner vissa kristaller upp, genomlysta underifrån.
 
Ett ljudspår med musik som specialskrivits för utställningen, ingår också i installationen. Precis som kristaller som växlar karaktär beroende på ljus och omgivning, skiftar även musikstycket karaktär: med inslag av både dissonans och rena klanger, disharmoniska partier och rytmiska partier, samtidigt som både tempo växlar och intensitet skiftar i styrka. Musiken beskriver även hur omgivningen och objekten samspelar med varandra, och hur deras karaktärsdrag ömsesidigt påverkar och färgar varandra. Musikens atmosfär erinrar om en mörk, industriell miljö; en ödslig plats där ljus stundtals bryter igenom i form av klara klanger. Tillsammans bildas ett växelspel och en sammanhängande helhet.
 
Installationen kan sägas representera en plats, kanske inte en fysisk plats utan snarare ett (sinnes-)tillstånd. Ordet ”where” i titeln Where A Million Rhinestones Sit And Cry - en fras tagen från texten till en sång - är också en anspelning på ett någonstans, en plats; en plats där bergskristaller verkar befinna sig, där de har hamnat, och nu inte kan göra något annat än att låta sin vemodiga elegi klinga genom dunklet.
 
Where A Million Rhinestones Sit And Cry visades i Rotundan i Kalmar 2001
 Musik (30 min loop), kompositör: Per Jonsson

-Visa mindre

Where A Million Rhinestones Sit And Cry
Where A Million Rhinestones Sit And Cry
Where A Million Rhinestones Sit And Cry
Where A Million Rhinestones Sit And Cry
Where A Million Rhinestones Sit And Cry
Where A Million Rhinestones Sit And Cry