Om skymda siktlinjer och skyddande skog, eller: rapporter från Ismantorps borg

Min text “Om skymda siktlinjer och skyddande skog, eller: rapporter från Ismantorps borg” går nu att läsa i tidskriften Hjärnstorms temanummer Mikrohistorier.

Det är dessutom en av mina bilder som pryder omslaget! Det blev himla fint med färgtonen ovanpå (i orignal är bilden i gråskala).

Tretton tidigare kursdeltagare från de fyra omgångarna (2019-2023) av kursen Mikrohistorier på Konstfack har bidragit med varsitt projekt i numret. Jag har inte sett resultatet i tryck än, men det ska bli så spännande att ta del av allas bidrag och att få se hur helheten blev.

Mina verk på Mikrohistorier-utställningen

Målningar i akvarell, grafit, akryl och tusch

Några bilder av mina verk från grupputställningen Mikrohistorier på Konstfack 2023. Jag ställde ut tre av mina tidigare målningar ur projektet, men också två nya verk i färg som jag har arbetat med under sommaren. De nya målningarna är utförda i akvarell och akryl.

Idag är sista dagen för utställlningen. 17 konstnärer deltog, nedan syns en bild på hur hela utställningen blev:

Mikrohistorier, utställningsvy, Konstfack.

Utställning: Mikrohistorier*

I augusti kommer jag att visa några av mina verk från Undersökning av Långlöt 30:1 på grupputställningen Mikrohistorier*.

I utställningen Mikrohistorier* visas verk som arbetats fram under två olika omgångar av den ettåriga kursen Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet som getts på Konstfack i Stockholm. Jag gick kursen 2021-2022. Utifrån ett undersökande av begrepp som arkiv, essä, historia och offentlighet har frågor väckts om konstens bidrag till en bearbetning av det förflutna och våra föreställningar om det.

*Mikrohistoria är ett historievetenskapligt angreppssätt som riktar sig mot den förbisedda detaljen, undantaget snarare än regeln, händelser i det alldagliga – allt det som kan visa sig lika betydelsefullt som den “stora” erkända historien. Här studeras vanor och rutiner snarare än överlagda handlingar, bakomliggande mentaliteter snarare än uttalade föreställningar. Intresset ligger i de små, marginaliserade berättelserna, något den delar med många konstnärliga angreppssätt.

Vernissage äger rum på Konstfack den 16 augusti kl 17-20!